Infosök och källkritik

Informationssökning

Att googla sig till information är inte fel men det finns många andra sätt att finna information om ett ämne också. Titta på bibliotekets sida med digitala resources för tips om var man kan söka.

Att vara källkritisk

Tänk på att du alltid måste granska all information du skaffar så att du inte blir lurad av oseriös eller falsk fakta. Ett utmärkt sätt att upptäcka fel är att använda och jämföra information från flera källor. Ta också gärna hjälp av Skolverket som informerar om vad du bör tänka när du ska värdera webbsidor.

Lathund i källkritik på Internet

Att skriva vetenskaplig uppsats

Det kan finnas flera varianter på hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Här på SSHL har vi utarbetat en gemensam uppsatsmall utifrån målsättningen att den skall fungera i samtliga ämnen.

Gymnasiearbete – Mall (pdf)