Digitala resurser

Följande digitala resurser är tillgängliga genom skolans nätverk. För åtkomst utanför nätverket, kontakta bibliotekarien.

Uppslagsverk

Språklexikon

Bibliotekskataloger

Vetenskapliga källor

  • Gale – En samling engelskspråkiga databaser som täcker många ämnesområden, innehåller allt från vetenskapliga artiklar till uppslagsverk, bilder och filmer. Kan endast nås via skolans nätverk.
  • DiVA – En gemensam söktjänst för forskningspublikationer och uppsatser från 40 lärosäten och institutioner.
  • SwePub – Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
  • Uppsatser.se – Uppsatser från svenska högskolor och universitet.
  • Forskning.se – Samlar forskning och nyheter från bl.a. svenska lärosäten.
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ) – Vetenskapliga tidskrifter med artiklar som publiceras fritt för alla att läsa på internet.
  • Google Scholar – Sök efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter med hjälp av Google.

Länksamlingar