E-böcker

Projekt Gutenberg – fria elektroniska utgåvor av engelskspråkig litteratur
Projekt Runeberg – fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur
Litteraturbanken – fria elektroniska utgåvor av svenska klassiker