"A room without books is like a body without a soul"

Marcus Tullius Cicero

Välkommen till biblioteket

SSHL:s bibliotek är ett av Sveriges vackraste skolbibliotek och också en viktig pedagogisk resurs i skolans verksamhet. Vi vill stärka elevernas förmåga att söka relevant information till skolarbeten och medvetandegöra vikten av att vara källkritisk. Biblioteket har god tillgång till uppslagsverk, tidskrifter och övrig facklitteratur både fysiskt i biblioteket och digitalt.

Biblioteket vill också stimulera till läslust genom att ha spännande skönlitterära böcker av de senaste författarna. Här finns också möjlighet att spela ett parti schack. Ett nära samarbete med Sigtunastiftelsens bibliotek och Sigtuna kommuns bibliotek medför att det är enkelt att låna böcker från dessa bibliotek genom oss.