Låneregler

Lånekort

Lånekort får du av oss på biblioteket när du börjar på skolan. Om du har ett lånekort vid Sigtuna kommuns bibliotek kan du använda det om du vill. Det är viktigt att anmäla namn- och adressändring samt om du har förlorat ditt kort. Lånekortet gäller också på övriga bibliotek i Sigtuna kommun.

Lånetid

Den normala lånetiden är fyra veckor. Kortare lånetid gäller för vissa böcker. Under sommar- och jullov tillämpas förlängd lånetid. Det går bra att få omlån om inte boken är reserverad av någon annan.

Reservation

Om en bok är utlånad kan den reserveras. Biblioteket skickar ett skriftligt meddelande när boken finns att hämta.

Överskriden lånetid

Om boken/böckerna inte återlämnas i tid skickar biblioteket en påminnelse. Om boken/böckerna trots detta inte återlämnas avstängs låntagaren från fortsatta lån till dess boken/böckerna lämnas tillbaka. Faktura skickas därefter med ersättningskrav enligt nedanstående prislista på böcker som inte återlämnats.

Ersättning av borttappade eller skadade böcker

  • 300 kr

Böcker med väsentligt högre ersättningskostnad än ovannämnt schablonpris ersätts med återanskaffningspriset.