Newspapers, Magazines and Journals

Alkohol och narkotika 2015 –
Barn och cancer* 2015 –
Dagens nyheter
Fokus 2015 –
Forskning och framsteg 2014 –
IB World 2014 –
Illustrerad vetenskap 2015 –
KP (Kamratposten) 2015 –
National geographic magazine 1919 –
Populär historia 2015 –
Scientific American 2019 –
Språktidningen 2015 –
Svenska Dagbladet
Sveriges natur 2015 –
Time (Atlantic edition) 2015 –
Vi läser 2015 –
Yoga Journal 2019 –

Källarmagasin/Archives

Fornvännen 1916-17, 1919
Moderna språk 1906-73
National geographic magazine 1919-41, 1950-67, 1984-
Ord och bild 1892-1978